ca | de | en | es | fr | tr
Berlin, Mart 2018

KRITIK EYLEM MANIFESTOSU

0. Kritik eylemci güçsüzlerin, ötekileştirilenlerin ve baskıya uğrayanların hakları ve sesi olmak için mücadele eder. Ancak bu mücadele diğer ötekileştirilmiş grupların zararına değil onların da karışıklığıyla yansıtılır. Kritik eylemci açıkça ya da dolaylı olarak cinsiyetçi, ırkçı, militarist propoganda yapanların yanı sıra tüm ayrıcalıklı sınıflara bağlı grupları deşifre edecek ve onlarla mücadele edecektir.

1. Kritik eylemci iş arkadaşları, arkadaşları ve diğer sosyal figürlerin kişisel çıkarı ve sosyal normları dahil devlet yönetimi, şirket kuralı ve herhangi diğer çıkarlar için uygulanan her türlü baskıcı sansüre karşı mümkün olduğunca mücadele edecektir.

2. Kritik eylemci sosyal özgürlüğün birbiriyle ilişkili doğasının farkındadır. Kurumsal politikalar 'insan hakları', 'ekoloji', 'ekonomik gelişim', 'cinsiyet eşitliği' vs gibi sektörleri net bir şekilde birbirinden ayırmaya eğilimli olsa da Kritik Eylemci belli bir sosyal hareketi diğerinden ayırmaz. Özgürlük uğruna herhangi bir kampanya temel tasarımında 'sektörlerarası'dır.

3. Kritik Eylemci iletişim kurarken ve hareket sırasında etik standartları yerine getirmekte en iyisini yapmaya özen göstermelidir. Daha fazla baskının daha fazla sorumluluk getirdiğinin bilincinde olmalıdır.

4. Kritik Eylemci uğruna mücadele verdiği herhangi kişi veya grubun başlangıçtan çekirdek ekibin parçası olarak harekete dahil olduğunu temin edecektir. Kritik Eylemci herhangi türde araçsallaştırmaya engel olacak ve kampanyanın merkezini oluşturan grup ve kişilerin güvenirliliğini garanti altına alacaktır.

5. Kritik Eylemci konuşmacısının pozisyonunu yansıtacaktır. Kendi temsiline daha az erişimi olan herhangi kişi veya gruba seslerini yükseltmek için gerekli alanı yaratmak için çaba sarf edecektir.

6. Kritik Eylemci tüketici deneyiminin ve kitlesel erişimin göz korkutmasına teslim olmayacaktır. Kritik politik meseleler adanmış türde bir mücadele gerektirir. Bu yüzden Kritik Eylemci harekete geçmeye istekli olanlara odaklanacak ve onlara destek olacaktır. Kitlesel erişimi kendi içinde bir son olarak değerlendirmez.

7. Kritik Eylemci hiciv, ironi ve iletişimin diğer sanatsal biçimlerinin yoruma açık olduğunu bilir ve kampanya sırasında veya sonrasında politik duruşunu açık ve net bir şekilde belirtmeye hazırdır.

8. Kritik Eylemci yazılım, bilgisayar ağı(ya da farklı teknikte işler) mimarlık, yazılı dil, söylenmiş söz ve benzeri, sinema, ses, kıyafet, vücut dili ve tepkisizlik gibi iletişimin her formunda yeniden üretilmiş ve şekillenmiş güç ilişkilerini deşifre eder. Kendi iletişiminde baskıcı güç kalıplarını yeniden üretmemek adına tetikte olmalıdır.

9. Kritik Eylemci politik ve sanatsal işlerin denetim ve gözetlemede ne boyutta tehdit altında olduğunu bilmelidir. Müttefiklerinin, iş arkadaşlarının ve arkadaşlarının hakları adına bilgi ve kimliklerini kontrol altında tutmak için iletişimin en güvenli yollarını araştırıp uyarlayacaktır.

10. Kritik Eylemci duygusallaştırma ve basitleştirmeye yalnızca muhtelif ve kapsamlı bilgiyle bağlantılı olduğunda başvurur.

11. Kritik Eylemci asla kendi örgütünün varlığını sürdürmesine kendi içinde bir dava olarak öncelik vermez. Kendi örgütünün varlığını sürdürmesi bazı durumlarda önemli olsa da hizmet ettiği politik davanın yanında her zaman ikincildir.


Kritik Kampanya Manifestosu bu websitesinde düzenli olarak geliştirilmek ve güncellenmek üzere tasarlanmıştır.

Kritik Kampanya Manifestosu, Kritik Mühendislik Manifestosu'ndan ilham alınarak yapılmıştır. Sevgi ve tavsiyelerimizle: criticalengineering.org. Bu websitesi kopyalanmıştır 1:1, teşekkürler!

Kritik Kampanya Manifestosu Jean Peters tarafından yazılmıştır, lütfen bunu GNU Özgür Belgeleme Lisansı versiyon 1.3 altında değerlendiriniz.